جاده‌ آویشن

دفتر مشق محمد درودگری

شهریور 94
5 پست
مرداد 94
11 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
9 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
39 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
22 پست
آذر 92
22 پست
آبان 92
28 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
30 پست
اسفند 91
20 پست
بهمن 91
40 پست
دی 91
78 پست
آذر 91
67 پست
آبان 91
81 پست
مهر 91
63 پست
شهریور 91
112 پست
مرداد 91
94 پست
تیر 91
161 پست
خرداد 91
31 پست
پرواز
3 پست
حرکت
28 پست
رنج_بشری
60 پست
زلزله
4 پست
جنگ
10 پست
مرگ_آگاهی
43 پست
سفر
4 پست
مادر
8 پست
آب
1 پست
ماهی
2 پست
شعر
32 پست
سکوت
43 پست
تعلل
45 پست
جمعه
2 پست
زندگی
3 پست
طنز
2 پست
همسایه
2 پست
سردرد
3 پست
ترانه
2 پست
رهایی
61 پست
بی_خوابی
13 پست
رفتن
30 پست
فراغ
2 پست
مناسبتی
2 پست
مشاهدات
14 پست
پرنده
2 پست
هجرت
1 پست
فقر
1 پست
شهر
14 پست
جور_دیگر
17 پست
عش
1 پست
رسیدن
2 پست
باران
7 پست
نا_تمام
1 پست
عشق
6 پست
جنون
1 پست
شجاعت
1 پست
بهار
2 پست
سرد
1 پست
ماه
3 پست
جنگل
5 پست
پاییز
6 پست
رنجیدگی
1 پست
گنجشک
1 پست
برگ
5 پست
باد
8 پست
فراق
9 پست
خورشید
3 پست
هایکو
3 پست
انار
1 پست
کولی
9 پست
درخت
10 پست
مترسک
2 پست
افاضات
8 پست
پرده
1 پست
گلدان
2 پست
زن
2 پست
نیمکت
2 پست
شعر_بلند
1 پست
زمان
27 پست
گیسوان
6 پست
شب
6 پست
اشراق
2 پست
تعلیق
14 پست
روزمره
1 پست
ستاره
3 پست
رانش
2 پست
آبشار
3 پست
عرض_حال
3 پست
خستگی
2 پست
انسان
5 پست
جهان
5 پست
هیچ_نگار
1 پست
بازخوانی
1 پست
انتضار
1 پست
تو
9 پست
دریا
8 پست
اقبال
4 پست
نا
2 پست
تنهایی
2 پست
اضطراب
1 پست
کلبچ
1 پست
مترو
1 پست
:)
1 پست
کسالت
1 پست
کلاغ
2 پست
کلمه
13 پست
مردم
1 پست
حرف
1 پست
زمانه
1 پست
استعاره
3 پست
نظاره
8 پست
زخم
1 پست
ثانیه
1 پست
پنجره
11 پست
بودن
1 پست
تقدیر
4 پست
برف
7 پست
دست
3 پست
کنش
21 پست
اسب
1 پست
گوزن
1 پست
چشم
3 پست
عطر
1 پست
پیراهن
1 پست
خـــــون
9 پست
دلفین
1 پست
امید
9 پست
موج_شکن
1 پست
بهت
1 پست
مناجات
3 پست
ظلم
3 پست
وفا
1 پست
عاشورا
1 پست
مذهبی
1 پست
آیینی
1 پست
بم
4 پست
آلوده
1 پست
ذات
4 پست
دماغ
1 پست
چماغ
1 پست
باور
3 پست
هم‌گرای
2 پست
دیدار
4 پست
ناز
5 پست
آفتاب
1 پست
مار
1 پست
جاده
2 پست
جاودانه
2 پست
برکه
3 پست