95

از غصه َت می‌گویی
از اندوه ِ جاری َم می‌گویم
غصه َت را می‌خورم
دل‌داری َم می‌دهی
.
می‌گذرد که می‌گویند همین‌ست دیگر ...

/ 0 نظر / 4 بازدید