دریغ ِ عمر

فلسفه زندگی بشر     کار است

فلسفه کار بشر          حقوق است

فلسفه حقوق بشر     هزینه‌های احتمالی و پرداخت‌های جاری

...

از تو ممنونم ای شعر!

وقتی فلسفه‌ی خاصی ندارم

هم کلام منی

 

محمد درودگری

/ 0 نظر / 127 بازدید