هنگامه

ضرب سـُم ِ غزال
بر تن دشت
احساس تپش قلب زمین است.
این را شیر خفته به بیشه خوب می‌داند!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ری را

زندگی دویدن یوزپلنگ از پی شکار صدای تپش قلب زمین است این را آهوی درمانده می‌فهمد..