انسان به انسان - دو

تصمیم خطرناکی گرفتی

که مرا با این‌همه واژه‌ آتش‌زا

تنها گذاشتی

 

از کجا معلوم

که "تنهایی پر هیاهو" را کنار ِ "آهسته وحشی می‌شوم" نگذارم

و وقتی تو از راه می‌رسی

"رام کننده"ای پیدا کنی

در این انبار کاه؟

 

*آن‌ها نام ِ سه کتاب است.

/ 0 نظر / 5 بازدید