فصل بازگشت ِ تمام رنگ‌های پریده ...

لا به لای خنده‌های مرموز

حرف‌هایی می‌زند...

 بی‌آنکه بوسیده باشمش

سرخی لبانش

به چهره‌ام سرایت می‌کند.

 

از دور

به جای تو، خودم را در آغوش می‌گیرم،

بازوانم را

که حالا رشته‌کوهی از دل‌تنگی است.

 

 

 

محمد دوردگری

/ 0 نظر / 4 بازدید