در ستایش اقدام حسنعلی

دیوانه شد

و سر به کوه گذاشت.

حالا

سی‌وهفت سال است 

که ما عاقلان ِ بالغ

چسبیده‌ایم به زندگی

آنقدر کار کردیم که خوابمان برد

آنقدر کار کردیم که خانه خریدیم

آنقدر که حالا به خانه‌های هم می‌رویم

آنقدر حرف می‌زنیم که خوابمان بگیرد

و گاهی

-تنها و تنها گاهی- دلمان می‌سوزد برای «حسنعلی»

که آنقدر عقل نداشت

که بچسبد به زنی دیگر

که به چسبد به زندگی

/ 0 نظر / 36 بازدید