ارثیه

ماترک مردگان دو دسته اند:

- آنانی که آنها داشتند

- آنانی که آنها دوستشان داشتند.

 

من تا هنوز در «نظریه‌ی حلول ارواح در اشیاء» تردید دارم، ولی آن چاقوی ِ مشکی رنگ دایی مرحومم را بیش از دیگر اشیاء در دستانم می‌فشارم.

/ 0 نظر / 4 بازدید