بازی با جای زخم‌ها - یک

یک سرباز

دست ِ کم باید نهصد و نود و نه دست داشته باشد

با یک بند انگشت

ماشه را بچکاند

و با باقی مانده‌‌ها

بشمارد تمام ِ آنچه می‌چکد را

 

 

محمد درودگری

/ 2 نظر / 5 بازدید
مصوم

یک سرباز باید هزار دل داشته باشد آنقدر دل دل کند تا بتواند ماشه را بچکاند . . و با یک دل آخر تمام عمر مانده را درد بکشد /.

ر.خ.ا

پوتینِ تفنگ نیست؛ تمام نمی‌کند تمام می‌شود...