مادرانه - نه

چراغ خانه بودی ُ

روانه‌ی مسجد

هر روز

دُرست قبل از ساعت صلاة

 

دکتر گفته بود

ظل آفتاب برایت خوب نیست مادر ِ من

 

نبود مادر ِ من

نیستی مادر ِ من

 

محمد درودگری - 10شهریور 94

/ 0 نظر / 97 بازدید