وجود ذهنی

وجود خارجی مهم نیست

همین دماوند

که بعد از باران و باد

از استان‌های هم‌جوار هم دیده می‌شود

چه فایده‌ای دارد؟

بودنش کدام گره را باز گرده است؟

تو خوبی

که هستی

مشغولم می‌کنی

وقتی باد و باران تنهایم می‌گذارند

تو

تو که کلمات را به هم      گره می‌زنی.

/ 0 نظر / 28 بازدید