645

می‌خواست غبار از با‌ل‌ها بتکاند

پر زد؛ 

 

در نهایت غبارها

گم شد.

 

 

محمد درودگری

/ 2 نظر / 4 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم

پریسا

اینقدر ذوق کردم که اومدی بهم سرزدی که نگو. بدو بیا که مطلب جدید گذاشتم.منتظرتم