غریبگی به

پاییز را 

تا آخرین نفس‌ها

به کوره راه ِ جنگلی همت خواهم گمارد

به کلبه‌ای گلین

بی نفت

بی آتش

بی زوزه‌ی باد

آن‌گاه که بخواهم خواب‌های بی‌صدا ببینم

آسمان ِ بی ستاره

شهر ِ بی‌مردم

/ 0 نظر / 4 بازدید