601

من اما

بی‌صدا نمی‌توانم دوستت بدارم

تو هم نگران نباش

دیگران نمی‌فهمند

 

بعد از تمام فجایع جهان

هنوز با دیوانه مهربانند

 

 

محمد درودگری

/ 0 نظر / 4 بازدید