1100

خبر ِ تلویزیون نباشید

            که به جنگ زنده است

تیتر ِ روزنامه نباشید

             که به قتل زنده است

زن ِ همسایه نباشید

           که به حرف زنده است

 

«رسانه» چیز خوبی نیست

نمی‌گذارد

فردا

باران

غافلگیرتان کند.

/ 0 نظر / 30 بازدید