علی الطلوع

شاید خیال کنی:

هر شب در خواب‌های من 

برف می‌بارد

و من مات‌ی ِ شیشه‌ی پنجره را

در تدارک نام ِ تو باشم.

اما؛

پرده‌هایی است

از پس هم،

خورشید؛

لا به لای ِ شاخه‌های خزانی

/ 0 نظر / 4 بازدید