1098

شما

به نام «درد» می‌شناسیدش

ما

صدایش می‌کنیم: مهمان خانه‌زاد

 

من

کلیددارِ خانه‌‌ی امیدش هستم.

/ 0 نظر / 4 بازدید