آخرین جرعه از این جام تهی را تو بنوش

جهان را پر کرده‌ام از نیمه‌کاره‌ها

چند صفحه‌ از پایان ِ هر داستان

چند برگه‌ از نهایت ِ هر دفتر

چند قطره از مرکب هر خودکار

حالا هم این خواب ِ نصفه و نیمه

و البته آن مجسمه‌ای که در حد ایده ماند

/ 1 نظر / 5 بازدید
مليحه

دنيايم پر شده از كارهاي نيمه تمام