سطرهایی از : طعم ِ گس ِ صبر

ولی ما

قبل از آمدن ِ طوفان

                  ایمان آورده‌ بودیم

هر چند و هنوز

به سماع با دف ِ ابلیس

                   ایستاذه.

ما زود به خانه برگشتیم.

هنگامه‌ی هیاهو

برای روحیه‌‌ی‌مان

حیات‌بخش نبود.

/ 0 نظر / 38 بازدید