رسیدن

به آشفتگی ِ خواب خفته‌ای آمده‌ام

اینکه کدامین گور است

کسی از کسانم

یا غریبه‌ای هفت پشت

قدر مشترک ِ هر دو تن: «رفتن» .

/ 0 نظر / 4 بازدید