شعر زمین

دیر یا زود

کوچه‌ها و خیابان‌ها، دفتر سپید یاداشتهای ِ روزانه و شبانه‌ می‌شود

دیر یا زود

باید با رفتن بر تن شهر مشق کنیم، بنویسم به آمدگان رسم رفتن را...

 

آنکه آسمان را خیره است

ابرهای  سپید را می‌یابد

و آنکه زمین را به جستجو است

رد ِ عابران ِ رفته را می‌خواند

 

برف‌ها که از راه برسند

آنکه می‌نگرد 

گریزی از رفتن نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید