دیگر همین .... 1

به نظر ِ من

ایرادی نداشت، در سایه‌ی ِ بلوط

من تاول دستانم را

به زخ ِ رد ِ زخم‌های تو بکشم

این هفته نشد

باشد برای هفته‌های بعد از این

تو میز را جای من

و من زانوانم را به جای تو

یاد گرفته ایم 

آغوش‌هایمان خالی نماد بعد از این

/ 0 نظر / 2 بازدید