مخیره

نبودن َت را

قدم گذاشتم به برهوت ِ گل‌های خاردوش

و حالا

مثل ِ انسان‌های نخستین

مسحور ِ راز جوانه‌ای هستم

روییدنش را از شکاف سنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید