فصل ِ پیش رو/پا

کفش‌هایت را عوض می‌کنی

و سرما را با پالتویی از خودت می‌رانی

می‌ماند داستان ِ دست‌ها

این را یادت باشد

همیشه چیزی در جیب‌ها پیدا می‌شود

که انگشتانت تنهایی را

تا مغز استخوان پیش نبرد

بایستد جایی

 بایستی جایی

/ 0 نظر / 5 بازدید