41

اعتراف می کنم
حسود بودم
حتی به رفتگری که بارها سلامش کردی!

/ 1 نظر / 4 بازدید
ری را

حتا به گربه‌هایی که واسشون میو میو کردی .. والا