قطاری شهری

فکرش را نمی‌کردم

«نبودنم»

اینگونه با استقبال مواجه شود؛

خبرش را دارم

هر روز

فوج فوج انسان‌های معمولی،

دوان دوان به سوی قطارها حمله می‌کنند،

 ایستگاه‌ها را فتح می‌کنند،

 پله‌ها را

بالا و پایین می‌دوند

که مطمئن شوند:

تا هنوز به آمدن قطار ِ خاصی 

امیدوار نیستم.

 

در هر حال

پیام من به تمام مردمان جهان این است:

«عزیزان من!

در تمام شرایط، مراقب خود باشید،

همه‌ی ما روزی خواهیم رسید.»

/ 0 نظر / 4 بازدید