479

مدام بر پنجره تکرار می‌شوی،

اگر چه در شب ِ ما 

صرفاً آسمان کمی ابری بود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

نوشته هات رو خیلی دوس دارم...همیشه میام می خونمت البته بی صدا خوب مشق می نویسی