51

حلزون ِ خانه به دوش
بی سوی افق می‌رود
در هیبت ِ سربازی خسته

/ 1 نظر / 5 بازدید
ری را

http://up.vatandownload.com/images/9dmg3cp7i8u6abnb7lih.jpg