501

اگر سرطان داشتم

به دیدارم می‌آمدی

با دسته گلی

می‌نشستی به جای ِ این گلدان

گلدان گل می‌داد ...

...

می‌بینی رفیق!

آدمی نصف شب یاد ِ چه دردهایی را که نمی‌کند!

/ 0 نظر / 4 بازدید