غایت - یک

کاری به فروردین ندارم

که آغازش، آغاز ِ توست

و بیست و دومین روزش، روز من

 

حرفم با پانزدهمین روز «آوریل» است

 

من که به کوه پناه برده بودم

-کفشدوزکی هم شاهد است-

چرا آسمان را از ابرها تهی کردی؟

 

پ.ن: الیوت جایی می‌گوید: آوریل ستمگرترین ماه‌هاست.

/ 0 نظر / 5 بازدید