ماموری با چشمهای مشکی

در اداره‌ی آگاهی بازپرسی را دیدم

چشم‌هایش کمی شبیه تو بود

 

یکی از همین شب‌ها

غریبه‌ای را در خرابه‌ها خواهم کشت

و تا سحر در مقابل چشمانش

تمام ماجرا را

اعتراف خواهم کرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
زهرا بشری موحد

عالی است اینجا تا باد چنین بادا ..

pouran

بی نظیر بود خیلی وقت بود نوشته ای به این زیبایی نخونده بودم