خود ِ خود ِ شعر

محبوب من

شعر نمی‌گوید و نمی‌خواند؛

 

سال‌هاست بر این باور است:

آنچه می‌شود عمل کرد، حرفش را نمی‌زنند.

 

برایم فقط

راه می‌رود

لب می‌گشاید

چشم فرو می‌بندد

/ 0 نظر / 4 بازدید