نشتر

حالا دوباره بگو: 

توهم توطئه است!

تمام شواهد نشان می‌دهد

شهر؛ قصد ِ جان مرا کرده.

 

گیرم

ویرانی آن کوچه حادثه بود

و به ایستگاه رسیدن قطار

تقدیر.

 

ویولون نواز ِ دوره‌گرد را چه می‌گویی؟

آن هم در هجوم یک غروب ِ بی عابر!

/ 0 نظر / 4 بازدید