45

روزگاری بود
با پارگرافی به خواب می رفتیم
شبی یادم هست
در خواب، فرشته ای برایم مساله ای را حل کرد
بیدار شدم جواب ها یادم رفت
تا همین روزها،
همچنان مساله لاینحل

/ 0 نظر / 3 بازدید