خواب ِ پس از آویشن

خواب چیز خوبی است

خواب ِ ساحلی و نسیم ِ شمال

خواب ِ بی مقصد ِ بی کابوس

خوابی با چرت آغازین و صدای مداوم مرغان ِ ماهی‌دوست

 

آن ماهی ِ آزاد را ببین

چه آرام خوابش را دریاها

به شانه‌های ساحل رسانده است!

/ 0 نظر / 4 بازدید