خورده روایت‌های در به دری - دو

تمام آنچه از من دوست داشتی را

جمع کرده‌ام

 

یک جانماز قدیمی

یک شال سبز

یک تسبیح شامقصود

و البته تمام آن کتاب‌ها

 

با این‌ها می‌توانی برگردی به رویاهایت

دنیای ِ این‌روزهای من تنها چهار جیب دارد

دو تا جلو

دو تا عقب

دو تا زیر

دوتا رو

می‌بافم برای خودم حال ِ خودم.

/ 0 نظر / 6 بازدید