469

زندگی را به چاهی تشبیه می‌کند

آنقدر باید تیشه بزنی تا برسی

مگر بجوشد

 

زنده، جان دارد

باید بکّند

جان کندنی

/ 0 نظر / 4 بازدید