گزارش یومیه

در کسوت ِ نگهبان ِ جهان

تمام کوچه‌ها را

یک به یک گشتم،

تو بگو، حتی یک خروس بی‌محل

بیچاره خورشید 

لا به لای پچ پچ گنجشکان

دستش به بام ِ خانه‌ها رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید