31

آخرین شب بهار

وعده می کنم تا بهار بعد، بنویسم:

« داستان چشم‌هایی که از کودکی، خمار بود.»

/ 1 نظر / 5 بازدید
. . .

گر روز رفتن چشم ها را دیده بودی . . . خمره‌ی خماره‌ی تا سال ها