ناظم ِ خلوت

در ردیف ِ منظمی

کتاب‌ها به خط شده‌اند

در مسیر ِ دل‌خواهی

لباس‌ها آویزان‌اند

شانه به شانه‌ی یکدیگر

تمام ِ تار و پود اتاق

اما

آنچه را که باید

ر‌دیف نیست

که نیست.

/ 0 نظر / 4 بازدید