5

اگر
هم‌چنان بودی به نبودن
درخت درخت بود و من نگران نبودم
چرا خورشید رفت و امشب

از ماه خبری نیست...

/ 1 نظر / 4 بازدید
ر.خ.ا

سلامـ و تبریکِ زیاد. 1.آوردن «گر» توی شعر امروز توجیه می‌خواد چون کلمه‌ی امروز نیست. اونمـ توجیه قوی. 2.وزن درونی کار شکسته. اگر «اینکه» بخواد تک نوشته و خونده بشه. موفّق باشید.