روایت - یک

با آن انگشت

می‌توانستی مرا نشان دهی

راه را

می‌توانستی روی لب‌هایت بگذاری

عمود

بشوی خالق یک صلیب سرخ و صورتی

که هم تورا آرام کند

هم مرا خاموش

 

با یک انگشت

می‌شد هزار کار عاشقانه کرد

تو ماشه را چکاندی

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده شرفی

خاموشی هم ترانه ی خوبیست...[گل]

marzi

با آن انگشت میتوانستی مرا نشان بدهی...