نم نمک برگ خزان

مهر آمده است

اگرچه درختان هنوز باورشان نیست

حجله‌ی پاییز را

 

خبرش را دارم

گیسوان ِ حنایی درختان حادثه‌ی قریب الوقوع

این روزها خواهد بود

 

چنان که نگاه ِ الوار به جنگل را دارد

کودک ِ خیره

به رنگ‌رنگ ِ مداد

/ 1 نظر / 5 بازدید