دارالیتام

خورشید خبرش را آورد

این‌بار

دوان دوان پله‌ها را پایین رفتم

.

.

.

بالا که آمدم

بیدها

با آن تبار جنونشان

چون راهبه‌ها

حالت محزونی به خود گرفته بودند

آنچه نباید می‌شد

شده بود

 

نه نه

اینجا سردخانه نیست

«مادر» هرکجا که باشد

همانجا گرم است

همانجا خانه است

 

23 مهر 93 - بیمارستان بقیه الله

/ 0 نظر / 23 بازدید