573

آینه‌های شهر 

ما دو تن را در یک قاب ندیده‌اند

آینه‌های خیال چرا

/ 1 نظر / 4 بازدید
pouran

دوربین که تنظیم می شود به خیال اینکه تو هم کنارمی خودم را نزدیکت میکنم تا در یک قاب با هم جا شویم .... چه خیال خامی دارم من....