مادرانه - هشت

به یاد می‌آورم

که صبح قبل از همه

برای تو معنی آغاز بود

 

به یاد می‌آورم 

چگونه به ما آموختی 

نان فقط برای نان

و مربا

تنها و تنها برای مربا

 

اعتراف می‌کنم

دلتنگی

هر سدّی را می‌تواند بشکند

و رفتن تو

از هر خانه که باشد

آغاز ویرانی است.

/ 0 نظر / 30 بازدید