ماضی ِ استقبالی

برای آینده باید فکری کرد

همین هفته قبل بود که آن عصای خوش دست را به دست گرفتم

و همین چند ساعت قبل   به کودکی گفتم:

«این کوچه را اذیت نکن»

 

مثل سال قبل که تنهایی ِ تیر چراغ برق را

درخت کاشتیم.

و رفته رفته

رفتیم برای ِ آینده فکری بکنیم

/ 0 نظر / 4 بازدید