خوابگرد - سه

هر بار که از خانه بیرون می‌آیم

غریبه‌تر از این شهر را در خاطر نمی‌آورم

نه فیلتر ِ سیگارهایی که دیشب نشانه‌گذاری کرده بودم 

سر جایشان است

نه رد نوری که در تاریکی

 با آن سایه‌بازی می‌کردم

....

شب ِ قبل ِ مرا

چه کسی جا به جا کرد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید