قدر ِ یک قدم

و قطره‌ای که ابر را

-آن آغوش‌واره‌ی آسمان-

دل کند

تا شاید به تن ِ جاده ای

و آن‌گاه

مگر نوازش خورشید

دوباره مه

ولی در آغاز یک هبوط

به نسیمی رسید تا

دوباره‌ی دریا

/ 0 نظر / 4 بازدید