بی نایی - سه

قدیم‌تر بود

تشبیه‌ات می‌کردم به لقمه‌ای که در گلو گیر کرده

نمی‌کُشد

ولی آدم را حسابی می‌ترساند.

ولی حالا حالاست

و تو بهتر از هر کسی می‌دانی

حوصله‌ی این بازی‌های تصویری را ندارم.

شاید هم به اینجا رسیده‌ باشم که

دیدن

بهتر از نرسیدن است.

/ 0 نظر / 81 بازدید